Psychoterapia indywidualna Gdynia

Terapia indywidualna w Gdyni

Z terapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

Jest to adekwatna forma pomocy osobom, które cierpią z powodu:

  • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle żołądka, migrena)
  • zaburzeń lękowych (np. fobie, stany lękowe)
  • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (np. objawy hipochondryczne, myśli natrętne)
  • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju
  • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline)
  • problemów seksualnych
  • zaburzeń jedzenia (np. anoreksja, bulimia)

Ponadto z tej formy terapii mogą skorzystać również osoby nie odczuwające objawów nerwicowych czy depresyjnych, ale odczuwające cierpienie z powodu:

  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • trudności w utrzymaniu relacji
  • braku satysfakcji z życia
  • niskiego poczucia wartości

Proces terapii poprzedzają 3 konsultacje diagnostyczne, które pozwalają na dobranie odpowiednich technik psychoterapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta.

Sesje terapeutyczne odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają 50 minut. W zależności od problematyki pacjenta psychoterapeuta proponuje jedną z form terapii:

  • ekspresywną – która polega na analizowaniu nieświadomych motywów funkcjonowania pacjenta, co pozwala w dłuższym okresie czasu na zasadnicze zmiany osobowości
  • podtrzymującą – która polega na pomocy pacjentowi w zredukowaniu napięcia oraz adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.

Ile trwa terapia indywidualna?

Terapia indywidualna ekspresywna jest długim procesem i może trwać parę lat (na przykład 2-5). Wynika to między innymi z faktu, iż dotarcie do źródła objawów, z którymi zgłasza się pacjent (np. lęki, bezsenność, obniżony nastrój, brak satysfakcji z życia, trudności w utrzymaniu relacji) może wymagać dość długiego czasu. Na długość trwania terapii ma wpływ również fakt, że oprócz świadomej gotowości pacjenta i chęci do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu, jednocześnie występują w pacjencie nieświadome zjawiska przeciwko zmianie obecnej sytuacji. Objawy czy niepoprawne schematy funkcjonowania często dostarczają osobie cierpienia, jednak te same objawy czy schematy są jej dobrze znane, a tym samym mogą być przeżywane jako bezpieczne. W procesie terapii pacjent razem z psychoterapeutą pracuje nad pozytywną zmianą przy jednoczesnym przepracowywaniu kolejnych oporów. Więcej można przeczytać na podstronie O psychoterapii.

Terapia indywidualna wspierająca trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ten rodzaj terapii jest ukierunkowany na uzyskanie przez pacjenta równowagi psychicznej w obliczu kryzysowych i trudnych sytuacji życiowych (np. utrata, żałoba, choroba). Terapeuta pomaga pacjentowi we wzmocnieniu jego mechanizmów obronnych między innymi poprzez rozmowę czy nazywanie doświadczanych emocji oraz trudności. Ten rodzaj terapii pozwala pacjentowi na zrozumienie i zaakceptowanie zaistniałych okoliczności, a to z kolei umożliwia znalezienie sposobu poradzenia sobie z problemem. Psychoterapia wspierająca może z czasem przejść w psychoterapię ekspresywną po wcześniejszych rozmowach psychoterapeuty i pacjenta.

Cennik:

Konsultacja psychoterapeutyczna indywidualna – 170 zł (50 minut)
Sesja psychoterapeutyczna indywidualna – 170 zł (50 minut)

Oprócz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych prowadzę również psychoterapię młodzieży oraz terapię par/małżeństw.