Superwizja

Propozycja superwizji jest skierowana do psychologów, pedagogów i osób pracujących w zawodach związanych z innymi formami pomagania.

Celem superwizji jest:

  • podnoszenie kwalifikacji osoby zajmującej się pomaganiem/terapią
  • pomoc w doborze odpowiednich narzędzi do pracy
  • konstruktywne odreagowanie trudności, które są związane z wykonywanym zawodem

Obszarem superwizji są:

  • relacje osoby pomagającej z podopiecznym/pacjentem
  • relacje z osobami trzecimi, które uczestniczą w procesie pomagania/terapii (np. rodzice)
  • relacje w zespole

Formy realizacji:

  • superwizja indywidualna
  • superwizja grupowa (6-8 osób)

Kontakt: BARBARA WOTA