Czym jest podejście psychodynamiczne?

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na złagodzenie objawów związanych z problemem pacjenta i doprowadzenie do zmian osobowości w kierunku osobowości dojrzałej (zdrowej).

Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie współczesnej psychiatrii i uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychodynamiczny zakłada, że rozumienie psychicznego funkcjonowania człowieka wymaga obserwacji i refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka oprócz świadomych mechanizmów działania kierują również nieświadome potrzeby, pragnienia, wewnętrzne konflikty i sposoby interpretowania rzeczywistości.

W pracy w podejściu psychodynamicznym istotne znaczenie odgrywa zjawisko przeniesienia. Polega ono na tym, że pacjent nieświadomie przenosi uczucia doznawane wobec innych ludzi na osobę psychoterapeuty. W trakcie nawiązywania relacji terapeutycznej pacjent zaczyna się zachowywać w stosunku do psychoterapeuty podobnie jak do innych ludzi ze swojego otoczenia. W tej metodzie terapeuta prezentuje postawę aktywną, co oznacza, że w odpowiednich momentach sesji zatrzymuje on uwagę pacjenta przy występujących u niego uczuciach, co pozwala pacjentowi zauważyć swoje afekty, przeanalizować je a co najważniejsze – zrozumieć.

Skuteczność psychoterapii a kontrakt

Aby terapia przyniosła realny i zauważalny dla pacjenta efekt w postaci zmian w jego funkcjonowaniu, wymaga aktywnego uczestnictwa w sesjach terapeutycznych oraz regularnego przychodzenia do gabinetu terapeuty. Ważne jest to, że rozmowa staje się narzędziem terapeutycznym, kiedy jest prowadzona regularnie, na określonych warunkach i zasadach.

Rozpoczęcie terapii poprzedzają spotkania konsultacyjne (zazwyczaj od 1  do 3), które mają na celu zdiagnozowanie natury problemu i dobranie optymalnej formy pomocy.

W trakcie konsultacji terapeuta przedstawia kontrakt terapeutyczny i omawia go z pacjentem pod kątem tego, jaki cel mają poszczególne zasady dla skuteczności psychoterapii.

Kontrakt terapeutyczny (czyli Setting) zawiera następujące elementy:

 • Czas trwania pojedynczej sesji terapeutycznej (50 minut w przypadku sesji indywidualnej),

 • Częstotliwość odbywania się sesji terapeutycznych (zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu),
 • Określenie konkretnego dnia i godziny,
 • Odpowiedzialność pacjenta za terapię:
  • uczęszczanie na wszystkie sesje i przychodzenie na czas;
  • ograniczenie kontaktu z psychoterapeutą do czasu sesji, poza nagłymi przypadkami;
  • ponoszenie opłaty, która wcześniej została uzgodniona;
  • dzielenie się wszystkimi myślami i uczuciami, które przychodzą do głowy bez ich cenzurowania,
 • Odpowiedzialność terapeuty:
  • regularne prowadzenie zaplanowanych sesji i odpowiednio wcześniej informowanie o przerwach w terapii;
  • bycie otwartym i uważnym na to co wnosi i komunikuje pacjent oraz wkładanie wysiłku by pomóc pacjentowi w lepszym rozumieniu siebie, w taki sposób, który umożliwi mu dokonanie zmiany;
  • zagwarantowanie poufności, poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia pacjenta lub osób trzecich;
  • prowadzenie terapii zgodnie ze standardami merytorycznymi i etycznymi,
 • Kwestie obecności oraz opłat.

W gabinecie stosuję podejście zgodne z „Krakowską Szkołą Myślenia Psychodynamicznego” – co oznacza, że w leczeniu zaburzeń emocjonalnych preferuję pragmatyczną wersję psychoterapii psychodynamicznej z uwzględnieniem farmakoterapii. Kładę szczególny nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od problematyki pacjenta.

W prywatnym gabinecie w Gdyni prowadzę

Zajmuję się również prowadzeniem superwizji.