Konsultacja psychoterapeutyczna

Psychoterapia zawsze powinna być poprzedzona 3-4 konsultacjami. Ich celem jest zdiagnozowanie przyczyny objawów, z którymi zgłasza się pacjent. Psychoterapeuta przeprowadza wywiad, który ma służyć postawieniu diagnozy, następnie przekazaniu pacjentowi psychologicznego rozumienia źródła trudności, z którymi się zgłosił. Najważniejszym elementem tego etapu jest ustalenie celu terapii, czyli jaki efekt chce osiągnąć pacjent. Jest to istotne z tego względu, iż psychoterapeuci wykorzystują różne metody pracy (nurt psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo – behawioralny, Gestalt). Ważne jest, aby dobrać metodę i narzędzia psychoterapeutyczne do potrzeb pacjenta. Z tego powodu, psychoterapeuta w trakcie konsultacji wyjaśnia, na czym polega psychoterapia w nurcie psychodynamicznym oraz jakie narzędzia i metody będą wykorzystywane. Następnie terapeuta przekazuje informacje dotyczące etapów terapii i tego, czego pacjent może doświadczyć w procesie terapeutycznym, a także wyjaśnia celowość wprowadzanych zasad terapeutycznych tzw. seetingu. Ważne jest, aby pacjent miał czas przemyśleć informacje, które uzyskał od terapeuty (czas między drugą a trzecią/czwartą konsultacją), a następnie omówił pytania i wątpliwości, które pojawiły się w tym czasie. Celem powyższych działań jest podjęcie świadomej decyzji o psychoterapii i stworzenie dla pacjenta bezpiecznej przestrzeni, w której będzie mógł pracować nad swoimi trudnościami.

W prywatnym gabinecie w Gdyni prowadzę

Zajmuję się również prowadzeniem superwizji.