Konferencja PTPPd

W dniach 5-6 września 2019 roku uczestniczyłam w VIII Konferencji Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Konferencję objęły patronatem Szpital kliniczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie oraz magazyn psychologiczny Charaktery. Głównymi prelegentami konferencji byli Karin Ensink i Frank Yeomans, ich prezentacje skoncentrowały się wokół próby przedstawienia diagnozy różnicowej pomiędzy zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji a kryzysem tożsamości oraz terapią młodych dorosłych doświadczających kłopotów z wejściem w samodzielną dorosłość.