II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

11 czerwca 2022 roku uczestniczyłam w II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, którego tematem była „Socjoterapia w wielu perspektyw”. Zaproszeni prelegenci przedstawili zastosowanie socjoterapii w różnych zakresach, począwszy od psychiatrii poprzez resocjalizację, aż do pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci i młodzieży. Podczas spotkania podjęto także tematykę związaną trudnościami, jakie wystąpiły podczas funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych w czasie pandemii COVID – 19. Jako wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów (od 2021r.) miałam przyjemność pełnić rolę Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego wyżej opisanego Sympozjum.